Tuyển nhân viên photoshop

Ảnh viện Áo cưới Thanh Hoa 56 - Quang Trung - Hà Đông cần
tuyển nhân viên photoshop, đã có ít nhất ba năm kinh nghiệm
thực tế. Mức lương thỏa thuận theo tay nghề. Liên hệ :04.399.39.239, email:aocuoithanhhoa@yahoo.com

Bài viết khác: