Quà tặng đăc biệt nhân dịp tết Thiếu nhi 1.6

Gói 1: 10 kiểu 13x18 cm (450k):

Tặng ngay phần quà (1,33tr):

-      1 website ảnh up face tuyệt đẹp (1,2 triệu)

-      3 kiểu 13x18 cm (135k) hoặc 1 ảnh gỗ 20x30 cm để bàn (130k)

___________________________________________________

 Gói 2: 10 kiểu 15x21 cm (550k):

Tặng ngay phần quà (1,36tr):

-      1 website ảnh up face tuyệt đẹp (1,2 triệu)

-      5 kiểu 15x21 cm (165k) hoặc 1 ảnh gỗ 20x30 cm để bàn (130k)

 ______________________________________________

Gói 3: 20 kiểu 13x18 cm (800k)

Tặng ngay phần quà (1,4tr):

-      1 website ảnh up face tuyệt đẹp (1,2 triệu)

-      5 kiểu 13x18 cm (200k) hoặc 1 ảnh để bàn Hàn Quốc (200k)

         ______________________________________________

Gói 4: 20 kiểu 15x21 cm (1 triệu):

Tặng ngay phần quà (1,4tr):

-      - 1 website ảnh up face tuyệt đẹp (1,2 triệu)

- 5 kiểu ảnh 15x21 (275k), hoặc 1 ảnh để bàn Hàn Quốc, hoặc 1ảnh pha lê để bàn 20x30 cm, (200k)

___________________________________________________

 

 

Tặng các gói chụp album

 

Gói album1: Album em bé cỡ 25x25 (hoặc 20x30) cm 20 trang:2,7 triệu

 

Tặng ngay phần quà: (1,7tr)

-      1 website ảnh up face tuyệt đẹp (1,2 triệu)

-      1 ảnh phóng gỗ cỡ  40x60 cm (500k)

___________________________________________________

 

Gói album2: Album em bé cỡ 30x30 (hoặc 25x35) cm 20trang: 3,7 triệu

 

Tặng ngay phần quà: (2 triệu)

-      1 website ảnh up face tuyệt đẹp (1,2 triệu)

-      1 ảnh phóng gỗ cỡ  60x90 cm (800k)

___________________________________________________

 

 

Gói album3: Album gia đình cỡ 25x25 (hoặc 20x30) cm 20 trang: 3,3 triệu

 

Tặng ngay phần quà: (1,85tr)

-      1 website ảnh up face tuyệt đẹp (1,2 triệu)

-      1 ảnh phóng gỗ cỡ  40x60 cm (500k)

-      1 cốc in ảnh của mình (150k)

___________________________________________________

Gói album 4: Album gia đình cỡ 30x30 (hoặc25x35) cm 20 trang: 4,2 triệu

 

Tặng ngay phần quà: (2, 2 triệu)

-      1 website ảnh up face tuyệt đẹp (1,2 triệu)

-      1 ảnh phóng gỗ cỡ  60x90 cm (800k)

-      1 ảnh pha lê để bàn (200k)

Bài viết khác: