Trọn gói ảnh và váy cưới

Ảnh viện hỗ trợ các dịch vụ tốt, có khuyến mãi từ 5 - 20% các dịch vụ cho ngày cưới của bạn

Ø      Tặng Voucher giảm từ 5 - 20% dịch vụ tiệc cưới – Rạp, phông bạt cưới

Ø      Tặng Voucher giảm 10% dịch vụ xe cưới

Ø       Tặng Voucher giảm 20% dịch vụ hoa cưới

Ø       Tặng Voucher 3.000.000đ nhẫn cưới - trang sức 

Ø       Tặng Voucher 18% chăn ga gối đệm cao cấp