Đào tạo Photoshop

Đào tạo Photoshop

Đào tạo Photoshop

Tìm hiểu về máy tính, photoshop, kiến thức cơ bản về bố cục ảnh, các kỹ năng về mầu, chấm sửa ảnh, cắt ghép ảnh, thay phông nền, lồng ghép các hiệu ứng, các thao tác sử lý ảnh trên mọi phương diện về ảnh , đặt các thông số kỹ thuật cho hệ phần mềm photoshop ...

Chi tiết