Đào tạo Photoshop

Đào tạo cơ bản:

Tìm hiểu về máy tính, photoshop, kiến thức cơ bản về bố cục ảnh, các kỹ năng về mầu, chấm sửa ảnh, cắt ghép ảnh, thay phông nền, lồng ghép các hiệu ứng, các thao tác sử lý ảnh trên mọi phương diện về ảnh , đặt các thông số kỹ thuật cho hệ phần mềm photoshop ...

Học phí khóa học photoshop cơ bản: 10.000.000đ

Đào tạo nâng cao:

Bạn sẽ được học cách ứng dụng các kiến thức cơ bản vào thực tế xử lý ảnh một cách linh hoạt và sáng tạo.
Sử dụng mặt nạ lớp (quick mark) để hiệu chỉnh tạo ra hiệu quả bất ngờ
Cách đặt tự động (actions) cho các hành động lặp
Thiết kế Album, logo,tờ rơi,quảng cáo...

Học phí khóa học photoshop nâng cao: 6.000.000đ

 

Bài viết khác: