Chụp sơ sinh tại nhà - Ảnh kiểu

Gói 1 : Newborn TH

Bé sẽ nhận được :

- 10 file ảnh chỉnh sửa đẹp (size 1200x800 pixels)

- Share toàn bộ ảnh Chụp 100 - 200 File (size 1024x768 pixels)

- 3 – 4 concept khác nhau gồm : trang phục + phụ kiện + bối cảnh …

- Số lượng sẽ tuỳ thuộc vào diễn xuất của từng Bé

·         Giá : 750k

 

Bài viết khác: