Chụp ảnh trẻ em

GÓI CHỤP ẢNH ĐƠN

Gói 1: Dành cho  bé 

(Bé được chụp 4 bối cảnh)

Sản phẩm : 10 ảnh cỡ 13x18.

Đơn giá: 450.000đ

Tặng ảnh up face chia sẻ với bạn bè, người thân:  01 website Album

Download miễn phí file hoàn thiện (size 850x567 px)

Quý khách muốn lấy toàn bộ số file trong buổi chụp (size cỡ 900x1350 px) vui lòng thanh toán thêm 300.000đ.

 

 

 

Gói 2 : Dành cho  bé 

(Bé được chụp 5 bối cảnh)

Sản phẩm : 20 ảnh cỡ 13x18

Đơn giá : 800.000đ

Tặng ảnh up face chia sẻ với bạn bè, người thân:  01 website Album

Download miễn phí file hoàn thiện (size 850x567)

Quý khách muốn lấy toàn bộ số file trong buổi chụp (đã resize cỡ 900x1350 px) vui lòng thanh toán thêm 500.000đ.

 

 

 Gói 3: Dành cho  bé 

(Bé được chụp 4 bối cảnh)

Sản phẩm : 10 ảnh cỡ 15x21 cm

Đơn giá: 550.000đ

Tặng ảnh up face chia sẻ với bạn bè, người thân:  01 website Album  

Download miễn phí file hoàn thiện (size 850x567 px)

Quý khách muốn lấy toàn bộ số file trong buổi chụp (size cỡ 900x1350 px) vui lòng thanh toán thêm 300.000đ.

 

 

 

Gói 4 : Dành cho  bé 

(Bé được chụp 5 bối cảnh)

Sản phẩm : 20 ảnh cỡ 15x21 cm

Đơn giá : 1.000.000đ

Tặng ảnh up face chia sẻ với bạn bè, người thân:  01 website Album  

Download miễn phí file hoàn thiện (size 850x567)

Quý khách muốn lấy toàn bộ số file trong buổi chụp (đã resize cỡ 900x1350 px) vui lòng thanh toán thêm 500.000đ.

 

 

 GÓI CHỤP ALBUM TRẺ EM

 Gói Album của bé cỡ 25x25 hoặc 20x30 (20 trang)

Đơn giá:  2.700.000đ

Tặng 1 ảnh gỗ 20x30 cm

Tặng ảnh up face chia sẻ với bạn bè, người thân:  01 website Album   

Download miễn phí file hoàn thiện (size 1134x405 px)

Phát sinh trang : 100.000đ/trang

Quý khách được lấy toàn bộ số file trong buổi chụp (size cỡ 900x1350 px)

 

 

Gói Album của bé cỡ 25x25 hoặc 20x30 (30 trang)

Đơn giá:  4.200.000đ

Tặng 1 ảnh gỗ 40x60 (hoặc 50x50) cm

Tặng ảnh up face chia sẻ với bạn bè, người thân:  01 website Album

Download miễn phí file hoàn thiện (size 1134x405 px)

Phát sinh trang : 100.000đ/trang

Quý khách được lấy toàn bộ số file trong buổi chụp (size cỡ 900x1350 px)

 

Gói Album của bé cỡ 20x20 (20 trang)

Đơn giá:  2.200.000đ

Tặng ảnh up face chia sẻ với bạn bè, người thân:  01 website Album

Download miễn phí file hoàn thiện (size 1134x405)

Phát sinh trang : 100.000đ/trang

Quý khách được lấy toàn bộ số file trong buổi chụp (size cỡ 900x1350 px)

 

 

 Gói Album của bé cỡ 30x30 hoặc 25x35 (20 trang)

Đơn giá:  3.700.000đ

Tặng 1 ảnh gỗ 50x75 (hoặc 60x60) cm

Tặng ảnh up face chia sẻ với bạn bè, người thân:  01 website Album

Download miễn phí file hoàn thiện (size 1134x405 px)

Phát sinh trang : 100.000đ/trang

Quý khách được lấy toàn bộ số file trong buổi chụp (size cỡ 900x1350 px)

 

Lưu ý : Toàn bộ file gốc studio sẽ giữ lại và bảo lưu, quý khách có nhu cầu in phóng liên hệ sẽ được phục vụ chu đáo

Bài viết khác: