Các gói chụp ảnh tại nhà

     Dịch vụ chụp ảnh tại nhà - Bán kính 5km

      Từ km thứ 6 trở lên thêm phí: 20k/1km

 

1.     Chụp ảnh lấy file: Coppy toàn bộ file gốc

Gia đình số lượng 5 người  trở xuống– 1 thợ chụp

-         1000k/1h đầu tiên

-         300k/1h tiếp theo

-        Make up + tóc nhẹ: 100k/1 người

  Gia đình đông 6 người trở lên: 1 thợ chụp + 1 thợ phụ:

-          1200k/1h đầu tiên

-          400k/1h tiếp theo

-          Make up + tóc nhẹ: 100k/1 người

 

2.     Chụp lấy ảnh:

Gói 1: Ảnh kiểu 1000k :

                        Gia đình số lượng 5 người  trở xuống – 1 thợ chụp chụp trong 30 phút

-          10 ảnh 15x21 cm chỉnh sửa đẹp -  cán màng nhiệt siêu bền

-           Make up + tóc nhẹ: 100k/1 người

-           Tặng 1 album nhỏ cài ảnh

-          Coppy file buổi chụp (size 1701x1134 pixels)

Gia đình số lượng 6 người trở lên: trong 30 phút : 1 thợ chụp + 1 phụ: 1200k

-          10 ảnh 15x21 cm chỉnh sửa đẹp -  cán màng nhiệt siêu bền

-           Tặng 1 album nhỏ cài ảnh

-          Coppy file buổi chụp (size 1701x1134 pixels)

Make up + tóc nhẹ: 100k/1 người

 Lấy thêm ảnh 40k/1 ảnh

 

 

       

Gói 2:  Album 2.800.000đ

                         Gia đình số lượng 5 người  trở xuống – 1 thợ chụp chụp trong 2h

-          1 album 20x20 20 trang -  cán màng nhiệt siêu bền

-          1 website album tuyệt đẹp

-          Coppy file buổi chụp (size 900x1350 pixels)

 Gia đình số lượng 6 người trở lên: 1 thợ chụp + 1 phụ: thêm 200k

 Make up + tóc nhẹ: 100k/1 người

Gói 3: Album 3.300.000đ

 Gia đình số lượng 5 người  trở xuống – 1 thợ chụp  trong 2h

-          1 album 25x25 20 trang -  cán màng nhiệt siêu bền

-          1 ảnh phóng 40x60 cm gỗ - cán màng nhiệt siêu bền

-          1 website album tuyệt đẹp

-          Coppy file buổi chụp (size 900x1350 pixels)

Gia đình số lượng 6 người trở lên: 1 thợ chụp + 1 phụ: thêm 200k

  Make up + tóc nhẹ: 100k/1 người

 

Gói 4: Album  4.200.000đ

 Gia đình số lượng 5 người  trở xuống – 1 thợ chụp  trong 2h

-          1 album 30x30 20 trang -  cán màng nhiệt siêu bền

-          1 ảnh phóng 50x75 cm gỗ - cán màng nhiệt siêu bền

-          1 website album tuyệt đẹp

-          Coppy file buổi chụp (size 900x1350 pixels)

Gia đình số lượng 6 người trở lên: 1 thợ chụp + 1 phụ: thêm 200k

  Make up + tóc nhẹ: 100k/1 người

 

 

 

 

Bài viết khác: