Các gói chụp ảnh kỷ yếu

Gói 1: 80k/1 người  (gói tối thiểu 30 người trở lên)

-         1 chùm bóng bay rực rỡ

-          Mỗi bạn 2 ảnh 13x18 in và cán màng bảo quản

-         Photoshop toan bộ file gốc – coppy file

 

Gói 2: 110k/1 người (gói tối thiểu 30 người trở lên)

-         1 chùm bóng bay rực rỡ

-         Mỗi bạn 1 ảnh 15x21 + 1 ảnh 20x30 tập thể in và cán màng bảo quản

-         Photoshop toan bộ file gốc  – coppy file

 

Gói 3: 160k/1 người (gói tối thiểu 30 người trở lên)

-         1 chùm bóng bay rực rỡ

-         Mỗi bạn 1 ảnh 15x21 + 1 ảnh 20x30 tập thể in và cán màng bảo quản

-         Photoshop toan bộ file gốc – coppy file

-         Ô tô đưa đón cả lớp (chụp nội thành bán kính 15km)

 

Gói 4: 250k/1 ngườ(gói tối thiểu 30 người trở lên)

-         1 chùm bóng bay rực rỡ

-         1 yến bột màu  (MÀU VÀNGMÀU ĐỎMÀU CAMMÀU XANH LÁMÀU CHUỐI,MÀU DA TRỜIMÀU TÍMMÀU HỒNG)

-         Mỗi bạn 1 ảnh 15x21 + 1 ảnh 20x30 tập thể in và cán màng bảo quản

-         Photoshop toan bộ file gốc – coppy file

-         Ô tô đưa đón cả lớp (chụp nội thành bán kính 15km)

-         Make up + làm tóc các bạn nữ

Bài viết khác: