Ảnh viện Áo cưới Thanh Hoa khuyến mãi đặc biệt:

smiley      Tặng 80% cho 50 đôi uyên ương sử dụng dịch vụ trọn gói đầu tiên trong tháng. Chi phí thiết kế và chạy một gói Thiệp cưới điện tử là 1.200.000đ, bạn được tặng 950.000đ, chỉ còn 250.000đ.

                        Tặng 50% cho các đôi uyên ương sử dụng dịch vụ 5.800.000đ. Chi phí thiết kế và chạy một gói Thiệp cưới điện tử là 1.200.000đ, bạn được tặng 600.000đ, chỉ còn 600.000đ

                       Tặng 25% cho các đôi uyên ương sử dụng dịch vụ 4.500.000đ. Chi phí thiết kế và chạy một gói Thiệp cưới điện tử là 1.200.000đ, bạn được tặng 300.000đ, chỉ còn 900.000ời bạn chọn.

Mời bạn chọn mẫu thiệp Tại đây

Bài viết khác: